Available languages: Rendelkezésre álló nyelvek:
HOME HOME SOFTWARE SZOFTVER REFERENZEN REFERENCIÁK VIDEOTHEK Videotár KONTAKT KAPCSOLAT

   

Einfach ist mehrfach schneller. Egyszerű a több-ször gyorsabb.               

NETVIEWER Netviewer

Logistik - Intra-Logistik - Data Warehouse Logisztika - belüli logisztika - Data Warehouse

GISMO - Das Informationssystem GISMO - az információs rendszer

Stationär einsetzbar im Netzwerk mit hunderten Usern und/oder mobil einsetzbar auf Helyhez kötött használat hálózat több száz felhasználók és / vagy mobil használat
Windows-kompatiblen Geräten wie SmartPhones HTC HD2 oder 10-Zoll PADs wie WindPAD MSI W100 Windows-kompatibilis eszközök, mint például okostelefonok HTC HD2 vagy 10 "-os PADS mint WindPAD MSI D100

Windows-kompatibel, also die perfekte Lösung für Ihr Unternehmen, weil nahtlos Windows-kompatibilis, amely a tökéletes megoldás a vállalat számára, mert tökéletesen
integrierbar in Ihre IT-Sicherheitskonzeption. integrálják az informatikai biztonsági koncepció.
Mobilgeräte dieser Art sind unersetzbare Hilfe bei der papierlosen Inventur Mobil eszközök az ilyen típusú pótolhatatlan segítséget a papírmentes leltár
oder für die erstmalige Stammdatenerfassung. vagy az első alkalommal rendszeres adatgyűjtés.
Mit integrierter Foto-Funktion gleich beim Scannen. Az integrált funkciók, mint fotóbeolvasás.

Als erster Anbieter für Logistik-Systeme verfügt Lucanus GISMO zudem ab sofort über die Mivel az első szállító logisztikai rendszerek is Lucanus GISMO mostantól
sicheren Technologien, Daten in die Windows-Welt zu übertragen, die mit Adatok a Windows világ továbbítja biztonságos technológiák, amelyek
Apple iPAD erfasst worden sind. Apple iPad elfogták.
Der unumstrittene Marktführer für Tablets besticht durch seine genial A vitathatatlan piacvezető tabletta áll az ő zseniális
einfache Bedienbarkeit. egyszerű használat. Für die Erst-Inventur ist dabei die Spracherkennung auf A kezdeti leltár itt a beszédfelismerés
Apple iPAD. Apple IPAD. Eine verlässliche Spracherkennung ist ein Schlüsselfaktor Megbízható beszédfelismerés kulcsfontosságú tényező
für enorme Zeitersparnis: jelentős időmegtakarítás:

Einsatzfelder von GISMO: Alkalmazási területei GISMO:

Produktionslogistik Termelési logisztika
Ersatzteile, Produktionsmittelverbrauch, Werkzeuge, Hochregallager Alkatrészek, a termelési eszközök a fogyasztás, szerszámok, magaspolcos raktár

Logistik von Unikaten Logisztikai egyedi
Dokument-Archive, Labor-Chemikalien, Bibliotheken, Bild-Galerien, Video-Archive Dokumentum archívum, laboratóriumi vegyszerek, könyvtárak, kép galéria, video-archívum

"data warehouse" - Daten-Logistik "Adattárház" - Data Logisztika
Vernetzung unterschiedlicher Softwaresysteme mit mathematischem Framework, Integrálása a különböző szoftver rendszerek matematikai keret
Konsolidierung von Massendaten Konszolidáció tömeges adatok

Als Einzelplatz oder für viele hundert User im Konzerneinsatz. Mint egy felhasználó, vagy több száz csoportjába tartozó felhasználó használja.
Allein stehend oder in Kopplung mit anderen Systemen wie SAP(R) uvm. Egyedül vagy kombinálva más rendszerek, mint például az SAP (R) és még sokan mások.
An einem Standort oder mehrsprachig rund um den Globus. Az egyik oldalon, vagy több nyelven az egész világon.

Wer das haben will? Ki akar ez? Schauen Sie selbst. Nézd magad
Auf unsere Kunden.... Hogy mi az ügyfelek ....

 

Copyright Copyright
© Copyright 1994-2011, Lucanus © Copyright 1994-2011, Lucanus
(R) eingetragene Warenzeichen der genannten Hersteller. Keine Haftung für Inhalte verlinkter Fremdanbieter ! (R) bejegyzett védjegye a gyártók felsorolt. Semmilyen felelősséget a tartalom a kapcsolódó harmadik fél!
last update LastUpdate 2011-03-15 13:32 2011-03-15 13:32

Phone **49 - 4361 - 52081 Telefon ** 49 - 4361-52081
"automail" UND "@" UND "lucanus.com" Auto-mail "és a" @ "és" lucanus.com "

index index